Text link

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH DN SẢN XUẤT


Khóa học chúng tôi tổ chức sẽ giúp các bạn có được các kiến thức, những đặc điểm của loại hình kế toán doanh nghiệp sản xuất như: theo dõi tập hợp chi phí sản xuất; lập định mức nguyên liệu; lập báo cáo sản xuất; đánh giá sản phẩm dở dang; tính giá thành sản phẩm...Học viên sẽ được thực hành lập các sổ sách, báo cáo sản xuất trên bộ chứng từ thực tế của một doanh nghiệp


NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO
Phần 1: Nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp sản xuất
+ Kế toán chi phí NVL trực tiếp
+ Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
+  Chi phí nhân viên phân xưởng
+  Chi phí vật liệu
+  Chi phí dụng cụ sản xuất: đà giáo, ván khuôn, cuốc xẻng, xà beng,…
+  Chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội xây dựng
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: chi phí sửa chữa, điện, nước, điện thoại,…
+ Chi phí hao hụt ngoài định mức xây dựng
+ Phương pháp tổ chức hệ thống tính giá thành phân bước và tập hợp chi phí theo dây chuyền
+ Khóa sổ kế toán và lập báo cáo tài chính
Phần 2: Xây dựng định mức sản xuất
+ Định mức theo nguyên liệu
+ Định mức theo sản phẩm, dây chuyền
+ Định mức tỷ lệ
+ Định mức tổng hợp
+ Phân bổ định mức cho chi phí sản xuất chung và nhân công
Phần 3: Phương pháp tính giá thành sản phẩm
+ Tính giá thành đơn giản
+ Tính giá thành theo tỷ lệ hoàn thành tương đương
+ Tính giá thành theo giá kế hoạch
+ Tính giá thành theo phương pháp phân bước
+ Tính giá thành kết hợp
+  Phương pháp tính giá thành chi phí mục tiêu
+ Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
Phần 4: Thực hành trên phần mềm chuyên dụng
+ Lập sổ theo dõi, phân loại chi phí sản xuất
+ Lập báo cáo sản xuất theo từng loại sản phẩm
+ Tính và xác định giá trị sản phẩm dở dang theo các phương pháp phù hợp
+ Thực hành lập định mức và quản lý định mức nguyên liệu
+ Tính giá thành sản phẩm hoàn thành theo các phương pháp
+ Lập các báo cáo quản trị cần thiết: hàng tồn kho, doanh thu, chi phí...
+ Lập báo cáo tính giá thành sản phẩm
Giảng viên
Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất. Kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyển tải thông tin và giải quyết vấn đề sẽ giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.
Chế độ ưu đãi học viên sau khóa học kế toán giá thành:
+ Sau khóa học các bạn có thể tự tin làm việc phần kế toán giá thành thành thạo
+ Các bạn sẽ được các giáo viên đã hướng dẫn giúp đỡ trong quá trình làm việc và cập nhật các nội dung mới của thông tư, nghị định
+ Sẽ được giảm 5% học phí nếu sau này bạn muốn đăng ký khóa học kế toán thực hành nâng cao và chuyên sâu.
+ Các bạn được giáo viên hỗ trợ tài liệu, phần mềm miễn phí
 
Tag
Nội dung tương tự

Bình luận bài viết

Giới thiệu

Làm sao để học kế toán thực hành một cách hiệu quả và nhanh nhất? Chỉ vài tuần là bạn có thể thành thạo kế toán. Hãy đến với Dayhocketoanthuchanh.com; Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận với chứng từ thực tế, Phần mềm kế toán mới nhất, Chúng tôi như những kế toán trưởng còn các bạn là kế toán viên tự hạch toán chứng từ và tổng hợp lên báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp. Do đó, bạn sẽ tự tin và làm chủ công việc, cuộc sống của mình!

Địa chỉ: 23/4A3 Tân Thới Hiệp 07, Phường TTH, Quận 12, TP.HCM

Email: dayhocketoanthuchanh@gmail.com