Text link

Tiền lương của chủ Cty TNHH MTV có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN ?


Tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:
“d/ Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH Một Thành Viên ( Do một cá nhân làm chủ); Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”
Đồng thời tại công văn số 727/TCT-CS ngày 03/03/2015 của Tổng cục thuế hướng dẫn chính sách thuế TNDN:
“Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH MTV được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH MTV( do một cá nhân làm chủ), ( Không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí quy định tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.”
Như vậy, đối với các khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Công ty TNHH MTV ( Do một cá nhân làm chủ), ( Không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh) Thì Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn nêu trên.
Tag
Nội dung tương tự

Bình luận bài viết

Giới thiệu

Làm sao để học kế toán thực hành một cách hiệu quả và nhanh nhất? Chỉ vài tuần là bạn có thể thành thạo kế toán. Hãy đến với Dayhocketoanthuchanh.com; Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận với chứng từ thực tế, Phần mềm kế toán mới nhất, Chúng tôi như những kế toán trưởng còn các bạn là kế toán viên tự hạch toán chứng từ và tổng hợp lên báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp. Do đó, bạn sẽ tự tin và làm chủ công việc, cuộc sống của mình!

Địa chỉ: 23/4A3 Tân Thới Hiệp 07, Phường TTH, Quận 12, TP.HCM

Email: dayhocketoanthuchanh@gmail.com