Text link

TỪ NGÀY 01/11/2020 CÒN ĐƯỢC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN GIẤY KHÔNG?


Quy định thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử?
Hiện có rất nhiều bạn hỏi về hóa đơn điện tử có bắt buộc sử dụng từ 11/2020? Hay Doanh nghiệp còn nhiều hóa đơn giấy liệu còn được sử dụng không?

Quy định thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử?
Thứ nhất, Tại Khoản 2, Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2018 quy định: “Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020”.
Thứ hai, Khoản 3 và 4 Điều 26, Thông tư  68/2019/TT-BTC hướng dẫn hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử của Bộ Tài Chính cũng quy định:
“Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này.
Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu tại Khoản 2 Điều này hết hiệu lực thi hành”
Hai quy định trên đã thể hiện tính nhất trí cao của Chính Phủ và Bộ tài chính trong lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, khuyến khích 100% đơn vị kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử từ thời điểm 1/11/2020 theo Nghị định 119 và Thông tư 68.
Thứ ba, Chương X Luật quản lý thuế 2019 quy định về việc áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử với một số nội dung tương tự như đã quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, tại Điều 151 quy định về hiệu lực thi hành của Luật này có nêu: Những nội dung về hóa đơn, chứng từ điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện những quy định về hóa đơn điện tử tại Luật này trước ngày 01/7/2022.
Có thể thấy, Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Luật Quản lý thuế 2019 quy định có phần khác nhau về thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, xét về tổng thể, các quy định này lại không hề chồng chéo nhau. Quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 được hiểu là quy định chung dành cho hóa đơn, chứng từ điện tử nói chung, bao gồm: hợp đồng, đề nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng.
Mặt khác, Luật Quản lý thuế 2019 cũng khuyến khích thực hiện những quy định về hóa đơn điện tử tại Luật này trước ngày 01/7/2022.
Như vậy, Từ ngày 01/11/2020 việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC
         Để triển khai luật quản lý thuế 38/QH14/2019 Bộ tài chính dự thảo trình chính phủ thay thế Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử. Khi Chính phủ ban hành Nghị định mới thì thực hiện theo Nghị định đó. Vì vậy, Từ 01/11/2020 đến trước 01/07/2022 Doanh nghiệp còn hóa đơn giấy vẫn được tiếp tục sử dụng và Cục thuế khuyến khích chuyển đổi sang hóa đơn điện tử trước 01/07/2022. Sau ngày 01/07/2022 Luật quản lý thuế 38/QH14/2019 có hiệu lực thì bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Tag Hóa đơn điện tử, Hóa đơn đặt in, hóa đơn giấy, Thời hạn ngày 01/11/2020
Nội dung tương tự

Bình luận bài viết

Giới thiệu

Làm sao để học kế toán thực hành một cách hiệu quả và nhanh nhất? Chỉ vài tuần là bạn có thể thành thạo kế toán. Hãy đến với Dayhocketoanthuchanh.com; Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận với chứng từ thực tế, Phần mềm kế toán mới nhất, Chúng tôi như những kế toán trưởng còn các bạn là kế toán viên tự hạch toán chứng từ và tổng hợp lên báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp. Do đó, bạn sẽ tự tin và làm chủ công việc, cuộc sống của mình!

Địa chỉ: 23/4A3 Tân Thới Hiệp 07, Phường TTH, Quận 12, TP.HCM

Email: dayhocketoanthuchanh@gmail.com