Text link

Những điểm mới thông tư 133/2016/TT-BTC và cách chuyển số dư


Từ ngày 01/01/2017 Doanh nghiệp sẽ sử dụng thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 thay thế Quyết định 48 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, có một số điểm cần lưu ý như sau:
-  Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể  lựa chọn chế độ kế toán theo thông tư 200 hoặc thông tư 133, nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế chủ quản biết ( Thông báo từ đầu năm và thực hiện nhất quán trong năm )
-  Doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp 1 và cấp 2 trong hệ thống tài khoản quy định mà không cần Bộ tài chính chấp thuận.
-  Doanh nghiệp muốn bổ sung, sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 khác không có trong hệ thống tài khoản quy định phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài Chính.
1.Những tài khoản bị xóa bỏ và thêm mới giữa thông tư 133 và quyết định 48:
 
A.Tài khoản bị xóa bỏ trong quyết định 48:
-TK 142: Trả trước ngắn hạn
- TK 159: các khoản dự phòng
- TK 171: Giao dịch mua bán lai trái phiếu của chính phủ
- TK 221: Đầu tư tài chính dài hạn
- TK 244: Ký quỹ, ký cược dài hạn
- TK 311: Vay ngắn hạn
- TK 315: Nợ dài hạn đến hạn trả
- TK 351: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
- TK 521: Các khoản giảm trừ doanh thu
- TK ngoài bảng: 001,002,003,004,007
 B. Những tài khoản thêm mới trong thông tư 133/2016/TT-BTC
- TK 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
- TK 136: Phải thu nội bộ
- TK 151: Hàng mua đang đi đường
- TK 228: Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
- TK 336: Phải trả nội bộ
 
 
 

  2.  Cách chuyển đổi số dư từ Tài khoản trong quyết định 48 sang Tài khoản trên thông tư Vào cuối kỳ kế toán năm 2016 hoặc đầu năm 2017 bạn sẽ chuyển số dư từ các tài khoản đã xóa bỏ sang tài khoản mới:

SỐ THỨ TỰ CHUYỂN SỐ DƯ TỪ CÁC TÀI KHOẢN QĐ 48 THEO DÕI TRÊN CÁC TÀI KHOẢN THEO THÔNG TƯ 133
1 Số dư TK 1112, 1113- Vàng bạc, kim khí quý, đá quý Sang TK 152, 155, 156- Hàng tồn kho hoặc TK 2288 nếu không theo dõi tồn kho
2 Số dư TK 121- Đầu tư tài chính ngắn hạn như trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu  
Sang TK 128- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
3 Số dư TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn Sang TK 242- Chi phí trả trước
4 + Số dư TK 1388- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn
+ Số dư TK 244- Kỹ quỹ, ký cược dài hạn
 
Sang TK 1386- Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, Ký cược
5 Số dư TK 159, Các khoản dự phòng Sang TK 229- Dự phòng tổn thất tài sản( chi tiết cho từng TK cấp 2 theo nội dung dự phòng )
6 + Số dư TK 311- Vay ngắn hạn
+ Số dư TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả
+ Số dư TK 341- Vay và nợ dài hạn
 
Sang TK 341- Vay và nợ thuê tài chính
7 Số dư TK 341- Nhận kỹ quỹ và ký cược dài hạn Sang TK 3386- Nhận kỹ quỹ, ký cược
8 Số dư TK 335- Chi phí phải trả Sang TK 352: Dự phòng phải trả( Chi tiết tài khoản 3524)
 
                                                           Chúc các bạn thành công!
Các bạn Đăng ký các khóa học kế toán thực hành thực tế doanh nghiệp: kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán giá thành, kế toán phòng vé máy bay, kế toán doanh nghiệp vận chuyển, kế toán nhà hàng khách sạn, kế toán xây dựng, sản xuất... tại Website: dayhocketoanthuchanh.com
Tag
Nội dung tương tự

Bình luận bài viết

Giới thiệu

Làm sao để học kế toán thực hành một cách hiệu quả và nhanh nhất? Chỉ vài tuần là bạn có thể thành thạo kế toán. Hãy đến với Dayhocketoanthuchanh.com; Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận với chứng từ thực tế, Phần mềm kế toán mới nhất, Chúng tôi như những kế toán trưởng còn các bạn là kế toán viên tự hạch toán chứng từ và tổng hợp lên báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp. Do đó, bạn sẽ tự tin và làm chủ công việc, cuộc sống của mình!

Địa chỉ: 23/4A3 Tân Thới Hiệp 07, Phường TTH, Quận 12, TP.HCM

Email: dayhocketoanthuchanh@gmail.com