Text link

KHAI THUẾ THEO THÁNG HAY QUÝ


Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đó thì được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện chờ đến hết chu kỳ ổn định
Trả lời Công ty Cổ Phần Trí Tri đề nghị hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo quý. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Căn cứ Điều 15 Thông tư 151/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC về khai thuế GTGT theo quý:
+ Đối tượng khai thuế GTGT theo quý: áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
+ Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.
+ Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.
+ Thời kỳ khai thuế theo quý:
+ Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.
+ Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện chờ đến hết chu kỳ ổn định.
2. Căn cứ quy định nêu trên, trong chu kỳ kê khai theo tháng, doanh nghiệp xác định thuộc đối tượng được kê khai theo quý do đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống, doanh nghiệp đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định thì được lựa chọn hình thức khai thuế theo quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.
Hướng dẫn tại công văn 360/TCT-KK ngày 02/02/2017 của Tổng cục Thuế
Tag
Nội dung tương tự

Bình luận bài viết

Giới thiệu

Làm sao để học kế toán thực hành một cách hiệu quả và nhanh nhất? Chỉ vài tuần là bạn có thể thành thạo kế toán. Hãy đến với Dayhocketoanthuchanh.com; Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận với chứng từ thực tế, Phần mềm kế toán mới nhất, Chúng tôi như những kế toán trưởng còn các bạn là kế toán viên tự hạch toán chứng từ và tổng hợp lên báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp. Do đó, bạn sẽ tự tin và làm chủ công việc, cuộc sống của mình!

Địa chỉ: 23/4A3 Tân Thới Hiệp 07, Phường TTH, Quận 12, TP.HCM

Email: dayhocketoanthuchanh@gmail.com