Text link

Hướng dẫn trích lập bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn mới nhất 2016


Từ 01/01/2016 BHXH có nhiều thay đổi, là kế toán các bạn cần cập nhật kịp thời để thực hiện đúng tránh trường hợp BHXH thanh tra, kiểm tra và khi quyết toán thuế TNDN các chi phí tiền lương, tiền công bị loại khỏi chi phí hợp lý.
I.  Mức tiền lương tiền tham gia bảo hiểm năm 2016:

        Theo quy định của luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 theo đó:

Từ 01/01/2016 tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của Pháp luật lao động.
Từ ngày 01/01/2018 tiền lương đóng BHXH là mức lương, phu cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.
        Như vậy, Từ 01/01/2016- 31/12/2017 Doanh nghiệp sẽ phải đóng bảo hiểm trên cả phụ cấp( Kế toán lưu ý điểm mới nổi bật này trong năm 2016)

           Sau đây, Dạy học kế toán thực hành Cường Linh sẽ hướng dẫn bạn xác định mức lương đóng BHXH 2016
     I.I     Mức lương tối thiểu vùng được thực hiện theo nghị định 122/2015/NĐ-CP Ban hành ngày 14/11/2015 có hiệu lực 01/01/2016
        
Vùng I 3.500.000đ/Tháng
Vùng II 3.100.000đ/Tháng
Vùng III 2.700.000đ/Tháng
Vùng IV 2.400.000đ/Tháng
 
        Người lao động đã qua học nghề ( kể cả lao động doanh nghiệp dạy nghề) Thì tiền lương đóng   BHXH phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

         Ví dụ minh họa: Bà Hoàng Khánh Ngọc tại Quận 12, TP Hồ Chí Minh được đào tạo  Trung Cấp kế toán. Do Quận 12 TP HCM vùng 1 nên tiền lương thấp nhất tham gia BHXH cho bà Hoàng Khánh Ngọc 1 tháng: 3.500.000 + 3.500.000* 7%= 3.745.000đ/ tháng
+ Mức lương tháng đóng BHXH không được vượt quá 20 lần mức lương cơ sở ( Mức lương cơ sở là mức lương tối thiểu chung, Hiện nay mức lương tối thiểu chung 1.150.000đ/ tháng( Quy định tại nghị định 66/2013/NĐ-CP), Từ Ngày 01/05/2016 theo nghị quyết 99/2015/QH13 ban hành 11/11/2015 mức lương tối thiểu chung tăng lên 1.210.000đ/ tháng.
-   Mức lương tối đa đóng BHXH, BHYT không vượt quá 23 triêu
-   Mức lương tối đa đóng BHTN không vượt quá 70 triệu
 
   I.II Mức lương tham gia BHXH theo hợp đồng lao động:

          Từ 01/01/2016 mức lương tham gia BHXH dựa trên điều 4 thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 hướng dẫn về hợp đồng lao động, có quy định về Tiền lương, các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động cụ thể:

   1.    Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.
   2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:
      a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.
      b) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.
   3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:
   a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.
   b) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.
Đối với các chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

      Theo trên kế toán cần lưu ý, Ngoài tiền lương chính không được thấp hơn tối thiểu vùng, Các khoản phụ cấp phải đóng BHXH bắt buộc như phu cấp chức vụ, chức danh, phụ cấp trách nhiệm, Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút, và các phụ cấp tương tự.

      Các khoản phu cấp, trợ cấp, hỗ trợ không phải cộng vào để tham gia BHXH bắt buộc bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ, hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị ốm, người lao động có thân nhân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp khi người lao động bị tai nạn,  bệnh nghề nghiệp và các khoản này ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.
Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất 2016 được áp dụng theo QĐ số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 có hiệu lực từ 01/01/2016

Theo đó, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cụ thể như sau:

Loại bảo hiểm Doanh nghiệp đóng Người lao động đóng Cộng
BHXH 18% 8% 26%
BHYT 3% 1,5% 4,5%
BHTN 1% 1% 2%
Tổng Cộng 22% 10,5% 32,5%
Kinh phí CĐ 2%   2%

Tag
Nội dung tương tự

Bình luận bài viết

Giới thiệu

Làm sao để học kế toán thực hành một cách hiệu quả và nhanh nhất? Chỉ vài tuần là bạn có thể thành thạo kế toán. Hãy đến với Dayhocketoanthuchanh.com; Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận với chứng từ thực tế, Phần mềm kế toán mới nhất, Chúng tôi như những kế toán trưởng còn các bạn là kế toán viên tự hạch toán chứng từ và tổng hợp lên báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp. Do đó, bạn sẽ tự tin và làm chủ công việc, cuộc sống của mình!

Địa chỉ: 23/4A3 Tân Thới Hiệp 07, Phường TTH, Quận 12, TP.HCM

Email: dayhocketoanthuchanh@gmail.com