Text link

Hướng dẫn lập báo cáo thuế tháng/ quý mới nhất


Hướng dẫn lập báo cáo thuế GTGT theo tháng / Theo quý Các bạn kế toán mới ra trường hoặc các bạn vừa chuyển sang lĩnh vực kế toán có thể lúng túng khi lập báo cáo thuế. Sau đây, Dạy học kế toán thực hành Cường Linh sẽ hướng dẫn từng bước để lập được 1 báo cáo thuế hoàn chỉnh.
         Theo như  thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 bạn nộp tờ khai thuế GTGT không cần nộp bảng kê thuế GTGT đầu ra, đầu vào. Tuy nhiên, Khi quyết toán thuế cán bộ thuế sẽ yêu cầu số liệu này nên chúng tôi khuyên bạn nên làm và lưu lại file để sau này kiểm tra, quyết toán có số liệu, và kiểm tra các chỉ tiêu đúng tổng hợp khi lên báo cáo tài chính.
 
Bước 1: Tải hỗ trợ kê khai thuế  về cài đặt lên máy tính, Lấy bảng kê thuế chuẩn để làm việc
        Một báo cáo thuế hoàn chỉnh có bảng kê hóa đơn đầu vào, bảng kê hóa đơn đầu ra và các chỉ tiêu tổng hợp lên tờ khai thuế GTGT. Do đó, công cụ cần có: Bảng kê thuế GTGT đầu ra, bảng kê thuế GTGT đầu vào và phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất được cài đặt sẵn trên máy của các bạn. Các bạn có thể vào địa chỉ sau để Download về cài đặt: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai, Phiên bản bạn có thể tải là 3.3.6

        Sau khi cài đặt thành công, các bạn mở hỗ trợ kê khai ra, trong mục “ Trợ giúp” để lấy file bảng kê đầu vào và bảng kê đầu ra chuẩn sử dụng để lấy file. Bởi vì, Tổng cục thuế luôn thay đổi mẫu bảng kê đầu vào, đầu ra theo thông tư mới nhất nên các bạn nên sử dụng file này để được cập nhật nội dung mới.
        Có thể mở bảng kê thuế GTGT mua vào và bán ra trong Hỗ trợ kê khai thuế để nhập từng  chỉ tiêu trên hóa đơn, Nhưng Dạy học kế toán thực hành Cường Linh không khuyến khích cách này. Do số lượng hóa đơn của các DN phát sinh rất lớn. Các bạn nên làm bảng kê GTGT đầu ra và đầu vào riêng trong Excel để tải lên Hỗ trợ kê khai.
Bước 2: Kiểm tra bảng kê thuế GTGT đầu vào:
         Trước tiên, trên tay bạn phải tập hợp toàn bộ hóa đơn GTGT đầu vào bản gốc được sắp sẵn theo thứ tự ngày tháng từ nhỏ tới lớn. Các mục cần kiểm tra bao gồm: Ngày tháng trên hóa đơn, số hóa đơn, Tên đơn vị, Mã số thuế, Địa chỉ, số tiền trước thuế , thuế và tổng tiền thanh toán.
1.+ Nếu hằng ngày bạn cập nhật hóa đơn vào phần mềm kế toán:
Khi bạn đã có file bảng kê thuế GTGT đầu vào và đầu ra sẵn trong phần mềm kế toán. Thì cuối tháng bạn kết xuất file bằng Excel, đồng thời mở file chuẩn Excel mà bạn đã có kết xuất từ hỗ trợ kê khai về.            Sau đó bạn kiểm tra từng chỉ tiêu trên hóa đơn gốc với từng hóa đơn đã được hạch toán trong file Excel mà bạn đã kết xuất ra. Do những hóa đơn này được hạch toán bởi nhiều người từ các phân hệ khác nhau: Kế toán thanh toán, kế toán vật tư, kế toán tổng hợp … nên có thể sai khác các chỉ tiêu với hóa đơn gốc. Khi tìm ra điểm sai biệt bạn lấy giấy not hoặc stick ghi chú lại, Sau đó đưa cho người đã hạch toán để sửa lại đúng.
 
           Sau khi đã sửa lại trên phiếu  đã hạch toán, bạn sẽ phải kết xuất lại bảng đúng này. Nhưng có thể do phần mềm kế toán đã cũ hoặc chưa cập nhật kịp thông tư nên nó sẽ khác cột so với file chuẩn mà bạn lấy ra từ Hỗ trợ kê khai thuế.  Ví dụ như: bảng kê thuế trên phần mềm kế toán có “ Mã hàng” nhưng trong bảng kê lấy từ phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế không có ( Do thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 cho phép đơn giản thủ tục hành chính ). Do đó, bạn phải copy các cột tương ứng từ bảng kê thuế GTGT đầu vào trong file Excel từ phần mềm kế toán sang file Excel chuẩn mà mình có sẵn. Sau đó, Lưu lại file chuẩn để chuẩn bị tải file này lên Hỗ trợ kê khai thuế.


       Sau đó, Bạn mở hỗ trợ kê khai thuế ra, Click chọn” Tờ khai thuế  GTGT khấu trừ (01/GTGT) ”, chọn “ Phụ Lục kê khai (PL 01-2/GTGT), chọn “ Tải bảng kê” chọn đường dẫn file chuẩn bạn đã lưu ở trên để tải lên, Sau đó lưu lại, nếu hỗ trợ kê khai thông báo” ghi dữ liệu thành công” và không báo đỏ nữa thì bạn đã làm đúng. Nếu vô tình bạn nhập liệu sai mã số thuế, ngày tháng… thì hệ thống sẽ báo đỏ và bạn phải sửa lại trước khi lưu lại.
2.+ Nếu doanh nghiệp bạn không sử dụng phần mềm kế toán, cuối tháng bạn lập báo cáo thuế trước khi hạch toán. Sử dụng cho doanh nghiệp nhỏ, thường công ty gia đình.
       Sau khi cài đặt thành công Hỗ trợ kê khai thuế, các bạn mở hỗ trợ kê khai ra, trong mục “ Trợ giúp” để lấy file bảng kê đầu vào và bảng kê đầu ra chuẩn để nhập liệu chi tiết các chỉ tiêu của từng hóa đơn gốc như: : Ngày tháng trên hóa đơn, số hóa đơn, Tên đơn vị, Mã số thuế, Địa chỉ, số tiền trước thuế , thuế và tổng tiền thanh toán, Sau đó bạn lưu file này để tải lên Hỗ trợ kê khai thuế. Sau đó lưu lại, nếu hỗ trợ kê khai thông báo” ghi dữ liệu thành công” và không báo đỏ nữa thì bạn đã làm đúng. Nếu vô tình bạn nhập liệu sai mã số thuế, ngày tháng… thì hệ thống sẽ báo đỏ và bạn phải sửa lại trước khi lưu lại.
Bước 3: Kiểm tra bảng kê thuế GTGT đầu ra:
       Thường thì bảng kê thuế GTGT  đầu ra bạn đã có sẵn khi xuất hóa đơn cho khách hàng, và hằng ngày bạn tự tay xuất hóa đơn cho khách hàng nên thường lỗi sai sót ít hơn bảng kê thuế GTGT đầu vào. Tuy nhiên, bạn vẫn phải lấy hóa đơn gốc để đối chiếu từng chỉ tiêu với dữ liêu trên bảng kê mà bạn có.
Tương tự bảng kê thuế GTGT đầu vào bạn cũng phải vào Hỗ trợ kê khai, Sau đó click vào mục “ Trợ giúp” Lấy file bảng kê bán ra 01_1/GTGT để làm file chuẩn. 
        Bạn kiểm tra từng chỉ tiêu trên hóa đơn gốc so với bảng kê Execl mà bạn kết xuất từ phần mềm kế toán hoặc trên bảng kê Excel mà bạn tổng hợp khi xuất hóa đơn cho khách hàng như : Ngày tháng trên hóa đơn, số hóa đơn, Tên đơn vị, Mã số thuế, Địa chỉ, số tiền trước thuế , thuế và tổng tiền thanh toán, chỉnh sửa sai sót nếu có, sau đó lưu file lại. Lưu ý là file này số liêu đúng nhưng chưa phải là file chuẩn theo Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất. Nhiệm vụ của bạn, là đổi file này sang file chuẩn mà bạn đã lấy từ Hỗ trợ kê khai ở trên.
Bạn mở file chuẩn ra, sau đó lần lượt copy tất cả số liệu này vào file chuẩn và đổi cả font chữ theo file chuẩn( Nếu không chữ sẽ bị nhòe, và có thể thiếu ký tự): Ví du copy cột số liệu “ Ngày hóa đơn”, “ Số hóa đơn” , “ Tên khách hàng”, “ Mã số thuế”, “ Tổng số tiền trước thuế” “ Số tiền thuế”  từ file Excel của bạn sang file chuẩn…. Sau đó, lưu lại file chuẩn để sẵn sàng tải lên Hỗ trợ kê khai thuế.
       Sau đó, Bạn mở hỗ trợ kê khai thuế ra, Click chọn” Tờ khai thuế  GTGT khấu trừ (01/GTGT) ”, chọn “ Phụ Lục kê khai (PL 01-1/GTGT), chọn “ Tải bảng kê” chọn đường dẫn file chuẩn bạn đã lưu ở trên để tải lên, Sau đó lưu lại, nếu hỗ trợ kê khai thông báo” ghi dữ liệu thành công” và không báo đỏ nữa thì bạn đã làm đúng. Nếu vô tình bạn nhập liệu sai mã số thuế, ngày tháng… thì hệ thống sẽ báo đỏ và bạn phải sửa lại trước khi lưu lại.
Bước 4: Kiểm tra số liệu trên Tờ khai thuế GTGT ( Mẫu 01/GTGT)
      Như  vậy, Bạn đã có bảng kê thuế GTGT đầu ra, bảng kê thuế GTGT đầu vào trên Hỗ trợ kê khai, Khi đó bạn chọn lưu lại, số liêu tổng hợp từ bảng kê thuế sẽ tổng hợp lên tờ khai thuế GTGT ( mẫu 01/GTGT ), Bạn kiểm tra lại các chỉ tiêu trên này  như : “ Giá trị và thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào” ,” Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này” , “ Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” , “ Thuế GTGT được chuyển sang kỳ sau” …  và lưu lại để hoàn thành báo cáo thuế theo tháng / Quý.
                                                           Chúc các bạn thành công!
Tag
Nội dung tương tự

Bình luận bài viết

Giới thiệu

Làm sao để học kế toán thực hành một cách hiệu quả và nhanh nhất? Chỉ vài tuần là bạn có thể thành thạo kế toán. Hãy đến với Dayhocketoanthuchanh.com; Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận với chứng từ thực tế, Phần mềm kế toán mới nhất, Chúng tôi như những kế toán trưởng còn các bạn là kế toán viên tự hạch toán chứng từ và tổng hợp lên báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp. Do đó, bạn sẽ tự tin và làm chủ công việc, cuộc sống của mình!

Địa chỉ: 23/4A3 Tân Thới Hiệp 07, Phường TTH, Quận 12, TP.HCM

Email: dayhocketoanthuchanh@gmail.com