Text link

Hướng dẫn chiết khấu thương mại mới nhất 2016 và cách hạch toán chiết khấu thương mại


Chiết khấu thương mai là gì và cách ghi nhận chiết khấu trên hóa đơn cho từng trường hợp ? Chiết khấu thương mại là khoản mà bên bán giảm trừ hoặc thanh toán cho người mua do người mua đã mua hàng với khối lượng lớn, và theo thỏa thuận bên bán sẽ dành cho bên mua một khoản chiết khấu thương mại ( Lưu ý là khoản chiết khấu thương mại này đã được ghi rõ trong hợp đồng , cam kết mua hàng, bán hàng).
Theo khoản 2.5 phu lục 4 thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính quy định có 3 trường hợp chiết khấu thương mai , Sau đây Dạy học Kế Toán thục hành Cường Linh ( dayhocketoanthuchanh.com) xin hướng dẫn các bạn từng trường hợp cụ thể:
* Trường hợp 1: Chiết khấu theo từng lần mua thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, Tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.
Ví dụ: Công ty TNHH thương mai A.C.P có chương trình mua 10.000 gói thuốc trị bệnh cây Subside 505EC trị giá 8.000đ/gói thì được chiết khấu 2.000đ/gói thì:
Khoản chiết khấu thương mại được hưởng: 10.000 * 2.000 = 20.000.000 đ
Trị giá sau khi trừ Chiết khấu thương mại được hưởng : 10.000 * 8.000- 20.000.000đ = 60.000.000đ
Như vậy, cách ghi trên hóa đơn GTGT như sau: 
         
Kế toán bên bán hạch toán hóa đơn này bình thường theo giá đã chiết khấu:
Nợ TK 131: 66.000.000
       Có  TK 511: 60.000.000
       Có TK 333: 6.000.000
Ghi chú : Trên hóa đơn không được phép ghi âm( -)
         * Trường hợp 2: Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số số tiền chiết khấu được điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.
Ví dụ: Công ty TNHH Thương Mại A.C.P ký kết hợp đồng với Công ty Sao Vàng 01/01/ACP-SV/16 ngày 31 tháng 01 năm 2016 bán 10.000 gói Subside 505EC với trị giá 8.000đ/ gói chiết khấu 2.000đ/gói, trên hợp đồng ghi rõ chiết khấu sẽ thực hiện khi đạt đủ số lượng và được tính vào hóa đơn GTGT cuối cùng.
-    Ngày 02/02/2016 Công ty sao vàng mua 3.000 gói thì kế toán xuất hóa đơn bình thường theo đơn giá 8.000đ do chưa đủ số lượng.
-    Ngày 28/02/2016 Công ty Sao Vàng mua 4.000 gói thì kế toán xuất hóa đơn bình thường theo đơn giá 8.000đ do chưa đủ số lượng.
-    Ngày 5/03/2016 Công ty Sao Vàng mua 3.000 gói , đủ 10.000 theo hợp đồng, Công ty Sao Vàng sẽ được chiết khấu 2.000đ/gói.
+ Tổng số tiền chiết khấu: 10.000 * 2.000= 20.000.000đ
          
+ Kế toán bên bán hàng sẽ hạch toán doanh thu như sau:
        Nợ TK 131: 26.400.000
                  Có TK 511: 24.000.000
                  Có TK 333:   2.400.000
+ Hạch toán chiết khấu:
       Nợ TK 521: 20.000.000
       Nợ TK 333:   2.000.000
               Có TK 131:  22.000.000
   * Trường hợp 3: Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số, nhưng số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình bán hàng thì phải lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền , tiền thuế điều chỉnh. Cách viết hóa đơn điều chỉnh xem thêm trên dayhocketoanthuchanh.com ở các bài viết trước.

Tag
Nội dung tương tự

Bình luận bài viết

Giới thiệu

Làm sao để học kế toán thực hành một cách hiệu quả và nhanh nhất? Chỉ vài tuần là bạn có thể thành thạo kế toán. Hãy đến với Dayhocketoanthuchanh.com; Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận với chứng từ thực tế, Phần mềm kế toán mới nhất, Chúng tôi như những kế toán trưởng còn các bạn là kế toán viên tự hạch toán chứng từ và tổng hợp lên báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp. Do đó, bạn sẽ tự tin và làm chủ công việc, cuộc sống của mình!

Địa chỉ: 23/4A3 Tân Thới Hiệp 07, Phường TTH, Quận 12, TP.HCM

Email: dayhocketoanthuchanh@gmail.com