Text link

HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHO HỢP ĐỒNG THỜI VỤ, GIAO KHOÁN


Hiện có rất nhiều bạn thắc mắc về cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thời vụ, hợp đồng giao khoán, và làm sao để doanh nghiệp được tính là chi phí hợp lý:
Nay Dạy học kế toán thực hành Cường Linh xin hướng dẫn Cách tính thuế TNCN với hợp đồng thời vụ ,hợp đồng giao khoán:
Theo khoản  I điều 25/Thông tư 111/2013/TT_BTCNgày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định:
Các tổ chức , cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu  2.000.000đ/ lần trở lên thì phải khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi trả cho cá nhân.
 • Nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ đi gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết ( Theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92 ) gửi tổ chức chi trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ Tạm thời chưa khấu trừ thuế.
 • Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, Tổ chức chi trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, Tổ chức trả thu nhập tổng hợp danh sách và thu nhập của các cá nhận chưa đến mức khấu trừ thuế ( Vào mẫu ban hành và văn bản quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác về văn bản cam kết, trường hợp phát hiện ra sai sót, gian lận sẽ bị xử lý theo luật quản lý thuế.
Cá nhân làm cam kết phải có mã số thuế TNCN tại thời điểm làm cam kết.
Như vậy khi ký hợp đồng thời vụ sẽ có 2 trường hợp như sau:
+  Nếu có tổng thu nhập Dưới 2 .000.000 đồng/ Lần ký hợp đồng hoặc 1 tháng thì hồ sơ cần để được ghi nhận chi phí hợp lý:
 • Hợp đồng thời vụ/ giao khoán
 • Phiếu chi lương
 • Chứng minh nhân dân bản photo
 • Bảng chấm công
 • Chưa cần làm bảng cam kết 02/CK-TNCN vì chưa tới mức phải nộp thuế
+  Nếu có tổng thu nhập TỪ 2.000.000 Đ/ lần ký hợp đồng hoặc 1 tháng thì hồ sơ cần cho doanh nghiệp ghi nhận chi phí hợp lý:
 • Hợp đồng thời vụ/ giao khoán
 • Phiếu chi lương
 • Bảng chứng minh nhân dân photo
 • Bảng chấm công
 • Bảng cam kết 02/CK-TNCN nếu chưa muốn khấu trừ thuế TNCN 10%, Nếu không có cam kết 02/CK-TNCN thì phải khấu trừ 10% trước khi chi trả thu nhập
Ví dụ: Công ty TNHH TM Nam Việt có ký hợp đồng giao khoán với Nguyễn Văn A khảo sát ruộng trước khi thử thuốc trừ cỏ, thời gian 1 tháng thu nhập là 5.000.000đ
Vậy ta tính thuế TNCN của ông A như sau:
 • Nếu không làm cam kết 02/CK-TNCN thì
Thuế Thu nhập cá nhân ông A : 5.000.000đ x 10% = 500.000 đ Công ty TNHH TM Nam Việt thu lại và nộp ngân sách.
Thu nhập ông A nhận được: 5.000.000-500.000= 4.500.000 đ
 • Nếu ông A làm cam kết 02/CK-TNCN theo thông tư 92 thì Công ty TNHH TM Nam Việt chi trả 5.000.000 đ và chưa khấu trừ thuế.

Tag
Nội dung tương tự

Bình luận bài viết

Giới thiệu

Làm sao để học kế toán thực hành một cách hiệu quả và nhanh nhất? Chỉ vài tuần là bạn có thể thành thạo kế toán. Hãy đến với Dayhocketoanthuchanh.com; Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận với chứng từ thực tế, Phần mềm kế toán mới nhất, Chúng tôi như những kế toán trưởng còn các bạn là kế toán viên tự hạch toán chứng từ và tổng hợp lên báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp. Do đó, bạn sẽ tự tin và làm chủ công việc, cuộc sống của mình!

Địa chỉ: 23/4A3 Tân Thới Hiệp 07, Phường TTH, Quận 12, TP.HCM

Email: dayhocketoanthuchanh@gmail.com