Text link

Điều kiện ghi nhận tài sản cố định mới nhất


Gần đây, Admin thường nhận được câu hỏi về điều kiện ghi nhận tài sản cố định 2017 và lưu ý cho các bạn khi đi phỏng vấn có làm bài test các vị trí kế toán.
Theo điều 3 thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 được áp dụng từ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013 quy định điều kiện tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình, vô hình, thuê tài chính mới nhất như sau:
1. Tài sản cố định mua về thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau thì được coi là TSCĐ:
+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương từ việc sử dụng tài sản đó
+ Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên
+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 trở lên
2. Những tài sản có giá trị dưới 30.000.000 thì các bạn cho vào công cụ dụng cụ và phân bổ dần nhé.
Lưu ý: Các TSCĐ mà DN đang trích khấu hao theo thông tư 203/2009/TT-BTC , nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ nêu trên thì giá trị còn lại được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của DN, Thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày 10/06/2013( Theo QĐ số 1173/QĐ-BTC ngày 21/05/2013 )
3. 1 số trường hợp cần lưu ý:
    + Các chi phí để đầu tư nâng cấp TSCĐ được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó,không được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
    + Các chi phí sửa chữa TSCĐ không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ ( Tối đa không quá 3 năm )
Tag
Nội dung tương tự

Bình luận bài viết

Giới thiệu

Làm sao để học kế toán thực hành một cách hiệu quả và nhanh nhất? Chỉ vài tuần là bạn có thể thành thạo kế toán. Hãy đến với Dayhocketoanthuchanh.com; Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận với chứng từ thực tế, Phần mềm kế toán mới nhất, Chúng tôi như những kế toán trưởng còn các bạn là kế toán viên tự hạch toán chứng từ và tổng hợp lên báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp. Do đó, bạn sẽ tự tin và làm chủ công việc, cuộc sống của mình!

Địa chỉ: 23/4A3 Tân Thới Hiệp 07, Phường TTH, Quận 12, TP.HCM

Email: dayhocketoanthuchanh@gmail.com