Text link

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán khi chấm dứt Hợp đồng lao động


Doanh nghiệp thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động có hợp đồng không xác định thời hạn thì các khoản hỗ trợ tài chính trả thêm cho người lao động sau khi đã chấm dứt hợp đồng, nếu khoản chi này từ hai triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả

Hướng dẫn tại công văn 5918/TCT-TNCN ngày 20/12/2016 của Tổng cục Thuế
Theo đó,

Trả lời Công ty TNHH Dịch vụ Schlumberger Việt Nam về thuế suất TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Căn cứ Khoản 3, Điều 36; Khoản 2, Điều 47 Luật số 10/2012/QH về Bộ Luật lao động;
2.Căn cứ hướng dẫn tại điểm b6, khoản 2, Điều 2; khoản 2, Điều 8; điểm b2, Điểm i; khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN;
3.Căn cứ các quy định nêu trên, doanh nghiệp ký hợp đồng không xác định thời hạn với người lao động, doanh nghiệp thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo quy định nêu trên thì khi chấm dứt hợp đồng lao động:
+ Đối với khoản tiền lương chi trả cho người lao động thì trích theo biểu thuế lũy tiến từng phần;
+ Đối với khoản trợ cấp thôi việc, người lao động nghỉ việc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động.
+ Đối với khoản hỗ trợ tài chính mà doanh nghiệp trả thêm cho người lao động (ngoài quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội) sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động, nếu khoản chi này từ hai triệu (2.000.000) đồng trở lên thì doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả.


Tag
Nội dung tương tự

Bình luận bài viết

Giới thiệu

Làm sao để học kế toán thực hành một cách hiệu quả và nhanh nhất? Chỉ vài tuần là bạn có thể thành thạo kế toán. Hãy đến với Dayhocketoanthuchanh.com; Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận với chứng từ thực tế, Phần mềm kế toán mới nhất, Chúng tôi như những kế toán trưởng còn các bạn là kế toán viên tự hạch toán chứng từ và tổng hợp lên báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp. Do đó, bạn sẽ tự tin và làm chủ công việc, cuộc sống của mình!

Địa chỉ: 23/4A3 Tân Thới Hiệp 07, Phường TTH, Quận 12, TP.HCM

Email: dayhocketoanthuchanh@gmail.com