Text link

CN cho DN thuê nhà trên 20 triệu phải đăng ký TK NH với cơ quan thuế?


Công ty chúng tôi năm 2015 thuê nhà của cá nhân kinh doanh, mỗi tháng tiền thuê là 42 triệu, công ty đã thanh toán cho cá nhân vào tài khoản của cá nhân. Tuy nhiên tài khoản này cá nhân này đã mở từ lâu (năm 2014), lúc đó cá nhân chưa có hoạt động kinh doanh cho thuê nhà. Năm 2015 khi phát sinh thu nhập từ tiền thuê nhà, cá nhân mới đi đăng ký tài khoản với cơ quan thuế, cơ quan thuế yêu cầu cá nhân ký vào biên bản phạt chậm nộp đăng ký tài khoản (vì tài khoản đã mở từ 2014). Như vậy có đúng không, trường hợp đúng thì có phải mọi cá nhân kinh doanh và không kinh doanh khi mở tài khoản ngân hàng đều phải đăng ký tài khoản không, nếu không sau này phát sinh hoạt động kinh doanh mà đi đăng ký sẽ bị phạt chậm đăng ký?
Trả lời:

Căn cứ Điều 9, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định về việc thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế như sau:
Điều 9. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế
Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.
Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế).”
Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính thuế; quy đinh xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế nhưng không thuộc trường hợp xác định là khai thiếu thuế, trốn thuế, gian lận về thuế như sau:
“c) Không cung cấp; cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến tài khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, công nợ bên thứ ba có liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày được cơ quan thuế yêu cầu.”
Căn cứ các quy định trên, trường hợp cá nhân năm 2015 phát sinh hoạt động cho thuê nhà thì phải đăng ký mã số thuế với cơ quan thuế theo mẫu số 03-ĐK-TCT đồng thời thông báo bổ sung Thông tin về tài khoản của cá nhân đó đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Tag
Nội dung tương tự

Bình luận bài viết

Giới thiệu

Làm sao để học kế toán thực hành một cách hiệu quả và nhanh nhất? Chỉ vài tuần là bạn có thể thành thạo kế toán. Hãy đến với Dayhocketoanthuchanh.com; Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận với chứng từ thực tế, Phần mềm kế toán mới nhất, Chúng tôi như những kế toán trưởng còn các bạn là kế toán viên tự hạch toán chứng từ và tổng hợp lên báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp. Do đó, bạn sẽ tự tin và làm chủ công việc, cuộc sống của mình!

Địa chỉ: 23/4A3 Tân Thới Hiệp 07, Phường TTH, Quận 12, TP.HCM

Email: dayhocketoanthuchanh@gmail.com